Nasze wspólne bogactwo

Planowana liczba odbiorców: 25 osób- jedna grupa przedszkolna
Czas trwania: 45 min

Cele ogólne

  • wzbogacanie wiedzy na temat świata przyrody,
  • uświadamianie, jakie znaczenie dla życia na Ziemi mają lasy (zasoby naturalne),
  • kształtowanie odpowiedzialności za losy Ziemi (edukacja ekologiczna),
  • rozwijanie umiejętności społecznych takich, jak: rozumienie stanowiska innych, umiejętność dzielenia się.

Metody

  • słowna,
  • oglądowa,
  • aktywizująca.

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
5 min Osoby prowadzące animują dwie lalki: jedną o ciemnej, drugą o jasnej karnacji. Lalka ciemnoskóra to dziewczynka z Ghany, która przyjechała do Polski w odwiedziny.
Lalki witają się, „przedstawiają się” dzieciom i zapraszają do zabawy ruchowej, w której wszyscy spacerują w rytm muzyki. Gdy muzyka zamilknie, podchodzą do wybranej przez siebie osoby i witając się, wymawiają swoje imię. Lalki również biorą udział w zabawie.

Dzieci witają się z lalkami oraz ze sobą.

Metoda słowna, metoda samodzielnych doświadczeń.

Wprowadzenie do tematu, oswojenie z postaciami, zaciekawienie, skupienie uwagi, rozwój wrażliwości muzycznej. Lalka o ciemnej i jasnej karnacji, muzyka z CD, magnetofon.
5 min

Osoby prowadzące animują lalki. Lalka z Polski ma na sobie dobrze widoczną bransoletkę i naszyjnik. Chwali się po dziecięcemu, że dostała je na urodziny, albo zbierała pieniążki, by móc sobie ja kupić i teraz to ona już jest „bogata”.
Lalki rozmawiają o tym, czym może być bogactwo.
Lalka z Ghany (o imieniu Mali) opowiada, że ona też jest bogata. Jej bogactwem i bogactwem całego jej kraju są lasy.

Dzieci uważnie słuchają rozmowy lalek.

Metoda słowna (drama odgrywana przez osoby prowadzące)

Refleksja nad tym, czym jest bogactwo, i co jest naprawdę ważne w życiu. Lalki, korale,   łańcuszki.
5 min Ćwiczenie oddechowe -
Mali pyta, czy dzieci wiedzą, jakie narządy pracujące w ich ciele, są odpowiedzialne za oddychanie.
Tłumaczy, na czym polega oddychanie i na czym polega rola płuc (pobieranie z otoczenia świeżego powietrza i wydychanie zużytego).
Prosi dzieci, by przyłożyły rączki do swoich klatek piersiowych i zaobserwowały, kiedy podnoszą się, a kiedy opadają.
Wyjaśnia, że w czasie wdechu płuca napełniają się powietrzem, rozszerzając się. Klatka piersiowa rozciąga się, by zrobić miejsce powiększającym się płucom. W czasie wydechu płuca kurczą się a klatka piersiowa opada.
Następnie rozdawane są dzieciom sznureczki, za pomocą których dzieci w parach dzieci mierzą obwód klatki piersiowej partnera/-ki w momencie wdechu i wydechu. Wyniki zaznaczają na sznurku flamastrem, co pozwala na sprawdzenie różnicy.
Dzieci uważnie obserwują, co dzieje się z klatką piersiową w czasie wdechu i wydechu. Metoda zadań stawianych przez nauczyciela. Metoda samodzielnych doświadczeń. Uświadomienie znaczenia oddychania dla życia człowieka. Rozwijanie wiedzy nt. procesów zachodzących w ciele człowieka. Sznurek (dł. obwodu klatki piersiowej dziecka) dla każdego dziecka.

10 min

Lalka Mali wyjaśnia dzieciom, że lasy to zielone płuca świata, ponieważ produkują tlen niezbędny do życia ludziom i zwierzętom.
Działają na zasadzie odwrotnej, niż płuca człowieka: pobierają powietrze zanieczyszczone, a oddają czyste.  Osoby prowadzące pokazują dzieciom fotografie lasów środkowej Afryki, Indonezji i Malezji oraz zwierząt mieszkających w nich. Uświadamiają dzieciom, że lasy są wycinane i wypalane, ponieważ ludzie robią z drewna m.in. meble i papier. Pokazują dzieciom fotografie wykarczowanych lasów. Pytają w jaki sposób można chronić lasy.

Dzieci oglądają fotografie, nazywają znane sobie zwierzęta.
Podają propozycje ochrony drzew.
Metoda słowna, metoda obserwacji i pokazu przedmiotów. Poszerzenie wiedzy o środowisku przyrodniczym,
uświadomienie, że działanie człowieka ma wpływ na przyrodę.

Fotografie lasów i zwierząt.

5 min

Zabaw ruchowa „Rowery”

Z dyskusji wynika (dzieci mówią same bądź zostają naprowadzone przez wychowawcę/-czynię), że jednym ze sposobów ochrony środowiska jest jazda na rowerze zamiast autem. o drzewa i chronienia środowiska. Nauczyciel/-ka pokazuje dzieciom ruchy do wykonania podczas zabawy: inscenizacja dla treści piosenki, którą słychać w tle.

Dzieci biorą udział w zabawie: powtarzają ruchy za nauczycielem/-ką.

Metoda zadań stawianych przez nauczyciela.

Rozwijanie sprawności fizycznej.

Płyta CD z muzyką, magnetofon.

5 min

Lalka z Polski (Zosia) uświadamia sobie, że świetnym sposobem ochrony lasów jest sadzenie nowych drzew. Pyta dzieci, czy wiedzą, czego rośliny potrzebują do rozwoju.  Zwraca uwagę, że późna jesień to nie jest dobry czas na sadzenie drzew  i wyjaśnia, dlaczego. Wspólnie z Mali, proponuje dzieciom zrobienie drzew, które będą symbolizować sadzonki.

Dzieci słuchają lalki.

Metoda słowna.

Zachęcenie do działania na rzecz środowiska przyrodniczego.

15 min

Drzewa - zabawa plastyczna wg Doroty Dziamskiej- Zabawa polega na tym, że dzieci w rytm muzyki na arkuszu szarego papieru kreślą linie, potem wycinają z nich pnie i korony drzew.

Na koniec dzieci podziwiają powstałe drzewa, a Zosia i Mali przypominają, żeby dzieci nie zapomniały na wiosnę posadzić prawdziwych drzew, bo drzewa w Polsce tak samo produkują potrzebny ludziom tlen, jak drzewa w Afryce, w lasach równikowych. Drzewka z papieru mają im o tym przypominać.

Zosia na pożegnanie daje Mali część „swojego bogactwa” - bransoletkę – na znak przyjaźni oraz tego, że i ona dzieli się swoim dobrem, skoro drzewa z lasów równikowych pomagają oddychać ludziom na całym świecie

Dzieci rysują na papierze linie (metoda Edukacji przez ruch D. Dziamskiej) oraz wycinają z arkusza pnie i korony drzew, następnie przyklejają to do papieru. Metoda zadań stawianych przez nauczyciela. Kształtowanie wrażliwości muzycznej i ekspresji ruchowej, nauka współpracy w grupie. Kredki pastelowe, szary papier, nożyczki, kleje, taśma klejąca.
      

Przygotowania:

Przed przeprowadzeniem scenariusz należy zgoromadzić następujące rzeczy: lalki, korale, łańcuszki, fotografie lasów i zwierząt w nich mieszkających, płyta CD z muzyką, kredki pastelowe, szary papier, nożyczki, kleje, taśma klejąca.

Opracowała Ada Grad, Anna Gocał (Zespoł Żłobkowo-Przedszkolnu nr 1 „Wrocławskie Krasnale”).