Kiedy woda zakręcona, Ziemia cała Ocalona

Planowana liczba odbiorców: 25- osobowa grupa przedszkolna, w wieku 6 lat
Czas trwania: 60 min

Cele ogólne

  • uświadomienie znaczenia wody w życiu codziennym,
  • ukazanie problemów z dostępem do wody pitnej na przykładzie Ghany,
  • motywowanie do oszczędzania wody

Przygotowania

Materiały do przygotowania: płyta cd – odgłosy burzy, odgłosy wody, muzyka z Ghany, prezentacja Ghana – wybrane slajdy (nr , strój kropelek dla osób prowadzących, globus, mapa, kropelki do odznaczenia odległości, bębny, 4 woreczki z wodą, kropelki wody w 4 odcieniach, pocięte kule ziemskie – puzzle 4 szt., 2 duże butelki po wodzie mineralnej, przykładowe piktogramy, kartoniki - kropelki, markery, miski, wiaderka, wybrane owoce, kakao słodkie i gorzkie do degustacji, maska węża, skakanka, różne surowce wtórne, klej, nożyczki, taśma klejąca, projektor, laptop).

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
1 min Osoba prowadząca włącza nagranie z odgłosami burzy Dzieci wysłuchują nagrania burzy Metoda podająca Rozpoznawanie odgłosów przyrody Mapa, globus, papierowe kropelki
8 min Na salę wbiegają 2 osoby prowadzące przebrane za kropelki wody, rozrzucają papierowe krople, proszą, aby dzieci wybrały sobie po 1 kropli i usiadły przy kałużach (kolor kałuży odpowiada kolorowi kropel), prowadzą rozmowę. - Ojej, jak zimno! - Skąd się tutaj wzięłaś? - Przywiało mnie z Ghany i nie wiem, gdzie jestem. - Jesteś w Polsce, a co to jest Ghana? - Nie wiesz? Ghana jest to piękny kraj w Afryce, który leży nad Oceanem Atlantyckim . Kropelka z Ghany pokazuje swój kraj na globusie i mapie , zachęca dzieci, aby zaznaczyły papierowymi kropelkami odległość między nimi. Dzieci dzielą się na grupy, wysłuchują opowiadania kropelek, szukają Ghany i Polski na mapie i odmierzają odległość między krajami papierowymi kropelkami. Metoda oglądowa, praca z mapą i globusem, metoda zadań Porównywanie odległości na globusie, poznanie położenia Ghany na mapie i globusie, zdobycie wybranych informacji o kraju Mapa, globus, papierowe kropelki
8 min Określenie problemu – osoba prowadząca opowiada o trudnościach spowodowanych brakiem dostępu do wody pitnej, przedstawia ilustracje studni. - Ghana leży nad Oceanem, a ty mówisz, że macie mało wody? - Tak, to prawda. Woda w oceanie jest słona i ludzie nie mogą jej pić, dlatego Ghańczycy kopią studnie, z której czerpią wodę. Popatrz, jak dużo wody jest na świecie, a wiele krajów ma problem z dostępem do wody pitnej. Zaraz ci to wszystko wytłumaczę. Popatrz, co zrobią dzieci. – Proszę, ułóżcie z puzzli ilustrację. Opis ilustracji: - - Popatrzcie, kolor granatowy to woda słona na świecie, biały to woda w lodowcach, a tylko kolor niebieski - to ilość wody nadającej się do picia. – Już teraz rozumiem. Dzieci słuchają opowiadania, oglądają zdjęcia i ilustracje przedstawiające studnie i Ghańczyków stojących w kolejce do studni po wodę.

Dzieci układają puzzle – zasoby wodne.

Metoda słowna, poglądowa

Metoda zadań

Zrozumienie znaczenia wody dla życia i zdrowia człowieka i organizmów żywych
Kształtowanie umiejętności współdziałania
Uświadomienie, jak niewielka część wody nadaje się do picia
Rozbudzenie poczucia odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej
Ilustracje (slajd nr 25)

Puzzle (pocięte elementy) – zasoby wodne

7 min Osoba prowadząca kontynuuje opowieść o Ghanie. – W Ghanie rośnie wiele owoców: pomarańcze, ananasy, mango, limonki, kokosy i banany. Uprawia się także coś, co na pewno polskie dzieci piją na śniadanie. - Kakao? – Tak, odgadłaś. Ilustracja przedstawia owoce kakaowca i ziarna kakao, które są suszone, następnie prażone, odtłuszczone i rozdrabniane na miazgę. Jest ona później przetwarzana na sproszkowane kakao, które trafia do was. Kakao może być gorzkie i słodkie, a miazga kakaowa wykorzystywana jest do produkcji czekolady. Spróbujcie kakao i określcie jego smak. – A wy co pijecie? Też kakao? Dzieci oglądają owoce, rozpoznają ich nazwy, oglądają ilustracje przestawiające owoce kakaowca, nasiona kakao, degustują kakao. Metoda poglądowa, słowna, metoda zadań Rozpoznawanie nazw owoców, zdobycie informacji o pochodzeniu i produkcji kakao Owoce, ilustracje kakaowca i ziaren kakao, (slajd nr 14) kakao w pojemnikach do degustacji
7 min – Naszym ulubionym napojem jest woda, która sprzedawana jest w woreczkach. W wielu wioskach ghańskich studnie w czasie suszy wysychają. Ludzie muszą oszczędzać wodę i przebyć bardzo długą drogę do większych studni. Często po wodę chodzą dzieci i noszą ją w miskach na głowie lub w kanistrach mieszczących 20 litrów wody (to 4 butelki) . Czy u was też tak jest? - Nie, u nas woda leci z kranu. Ale zdarza się w lecie, że dłuższy czas nie pada deszcz i w niektórych rejonach Polski ludzie też muszą oszczędzać wodę. Mam dla was zadanie. Spróbujcie wyobrazić sobie, że podczas suszy woda wyschła w waszych kranach i studniach. Przynieście w parach wodę w butelkach dla swoich rodzin na obiad. Dzieci oglądają ilustrację przedstawiające dzieci w Ghanie podczas noszenia wody, dzieci w parach noszą wodę. Metoda oglądowa
Metoda praktycznego działania

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za grupę, umiejętności współdziałania

Ilustracje (slajd nr 30, 35) 4 duże butelki po wodzie, 4 woreczki napełnione wodą

7 min

Osoba prowadząca zadaje dzieciom pytania: - W jaki sposób możemy wpłynąć na to, żeby w innych rejonach świata nie brakowało wody? Aby to zrobić, musimy wszyscy dbać o nasze środowisko i chronić je przed zanieczyszczeniami.  – Pokażę wam, jak chroni środowisko Królik Maurycy. Zanieczyszczone środowisko wpływa na zmiany klimatu, dlatego tak często zdarzają się powodzie i susze.

- A teraz mam dla was zagadki słuchowe. Ciekawe czy odgadniecie odgłosy? Zamknijcie oczy i posłuchajcie?

Dzieci podają różne sposoby oszczędzania wody i ochrony środowiska.

Dzieci rozpoznają i nazywają odgłosy wody.

Burza mózgów, metoda samodzielnych doświadczeń

Metoda zadań  

Motywowanie do oszczędzania wody, kształtowanie postaw proekologicznych, stymulowanie rozwoju mowy i myślenia

Rozwijanie percepcji słuchowej, rozpoznawanie i nazywanie odgłosów wody

Ilustracje przedstawiające rożne sposoby ochrony środowiska

Płyta CD – odgłosy wody

5 min

Zabawa ruchowa przy muzyce pochodzącej z Ghany. - Powiedz kropelko, jakie zwierzęta żyją w Ghanie? - Hipopotam, małpa, słoń i węże. Nasze dzieci lubić bawić się w zabawę Da Ga, czyli Wąż i Małpy, w której wąż chwyta jak najwięcej małpek (jedna osoba jest wężem, skakanką zaznaczamy jamę węża), wąż jest ukryty w swojej jamie, pozostałe dzieci są małpami. Kiedy wąż wychodzi z jamy próbuje złapać małpę, która jest następnie pomocnikiem węża, staje za wężem. Wygrywa osoba, która zostanie złapana jako ostatnia.

Dzieci bawią się przy muzyce ghańskiej.

Metoda swobodnej ekspresji

Poznanie muzyki ghańskiej, rozwijanie sprawności fizycznej, integracja grupy, przestrzeganie zasad zabawy

Płyta CD z muzyką ghańską, maska węża, skakanka

10 min Praca plastyczna „Studnia” - Powróćcie na swoje miejsca (kałuże). Spróbujcie zrobić w grupach studnię taką, jakiej używają dzieci z Ghany wykorzystując surowce wtórne (gazety, opakowania plastikowe, pudełka tekturowe, itp.). Dzieci wykonują pracę w grupach przy muzyce ghańskiej. Metoda praktycznego działania

Metoda twórcza

Poznanie muzyki ghańskiej, rozwijanie kreatywności, rozwijanie umiejętności współpracy Płyta CD – muzyka tradycyjna Ghany, surowce wtórne, klej, taśma, nożyczki
3 min

Zabawa „Orkiestra z Ghany”. – Zapraszam do jeszcze jednej zabawy ghańskiej. W Ghanie tradycyjnym instrumentem muzycznym jest bęben, na którym gra się podczas ważnych uroczystości. Jednak nie zawsze dzieci mogą go kupić, dlatego często bawią się w wygrywanie rytmu na wiaderkach i pustych pojemnikach po wodzie.

Dzieci próbują wygrywać dowolny rytm

Metoda twórcza

Poznanie muzyki ghańskiej, rozwijanie poczucia rytmu  

Ilustracje (slajd nr 11) bębny, wiaderka, puste pojemniki po wodzie

2 min

Podsumowanie – odwołanie się do emocji. Osoba prowadząca podsumowuje zajęcia, przypomina dzieciom, o jakim kraju była mowa. Następnie prosi o narysowanie swoich emocji w postaci minek na kartonikach w kształcie kropli wody. – Proszę was, narysujcie odpowiednią minkę do swojego nastroju podczas zajęć.

Dzieci rysują na kartonikach swoje uczucia podczas zajęć.

Metoda słowna

Metoda twórcza

Utrwalenie przez dzieci nowej wiedzy, zachęcanie do dzielenia się zdobytą wiedzą

Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji

Kartoniki, markery
      

Opracowały: Justyna Kołtun, Małgorzata Paklepa

Źródła

  • http://www.globalna.edu.pl/pliki/ghana_prezentacja.pdf
  • www.eduglob.zrodla.org
  • „Muzyka z różnych stron świata", dostęp: http://www.youtube.com
  • www.scholaris.pl/zasob/102299 - odgłosy wody
  • Bibliografia: Edukacja globalna dla najmłodszych – Ośrodek Działań Ekologicznych