"Tosia odkrywa czekoladę" – sprawiedliwy handel

Planowana liczba i wiek odbiorców: 25 dzieci 5-letnich
Czas trwania: 40 minut
Cel (wiedza, umiejętności, postawy związane z edukacją globalną):

  • wprowadzenie pojęcia "sprawiedliwy handel"

POBRAĆ SCENARIUSZ "TOSIA ODKRYWA CZEKOLADĘ" – SPRAWIEDLIWY HANDEL