Prawo do wody

Planowana liczba odbiorców: 25 osób- jedna grupa przedszkolna, 5-6-latki
Czas trwania: 60 min

Cel ogólny

  • Kształtowanie umiejętności dotyczących gospodarowania wodą i uświadomienie dzieciom zakresu prawa do wody

Przygotowania

Przestrzenna kropla wody ze skręconych gazet, Ilustracje Gdzie znajdziemy wodę? (rośliny, ludzie, zwierzęta, zbiorniki wodne, itp.), koperty z puzzlami (zał. nr 2 ), klej dla każdej grupy, 7 kartek A4, folia malarska, papierowe krople, karta „Oszczędzamy wodę” (zał. nr 3), ilustracja z podobizną kaczki Mileny i rzeki. ( zał. nr 4), pojemniki na śmieci w 4 kolorach ( żółtym, zielonym, niebieskim i czarnym), odpady (różnego pochodzenia), opowieść FaithLyum,a ilustracje do listu, globus w kształcie piłki dmuchanej, 5-litrowe baniaki z wodą, odznaki „Obrońca wody” dla każdego dziecka.

Opis metodologii działań

CzasDziałanie osoby prowadzącej - opisDziałanie dzieciJakie metody zostaną zastosowane?Jaki jest cel edukacyjny? Czego odbiorcy się nauczą?Potrzebne materiały
3 min Osoba prowadząca trzyma dużą przestrzenną kroplę wody, która wprowadza dzieci do krainy „Prawo do wody”. Dzieci przechodzą przez symboliczną bramę (kroplę) czynna Dziecko wie, iż poprzez umowny znak wchodzi do innej krainy.  Duża papierowa kropla wody ze skręconych gazet.
2 min Osoba prowadząca wprowadza dzieci do krainy. Wyjaśnia, że znajdujemy się w krainie o nazwie „Prawo do wody”. W Sali znajdują się papierowe krople wody ponumerowane od 1 do 8. Zadaniem dzieci będzie odnajdywanie kolejnych kropli, na odwrocie których znajdować się będą różne polecenia do zadań. Rozwiązywanie tych zadań pozwoli dzieciom odpowiedzieć na pytanie, jakie są zwyczaje w krainie „Prawo do wody”. Dzieci uważnie słuchają, obserwują salę. słowna Dziecko wie, jakie zadania czekają przed nim, uważnie słucha.
5 min

Osoba prowadząca zaprasza jedno z dzieci do odkrycia kropli z cyfrą 1. Czyta tytuł zadania „Gdzie można znaleźć wodę?”. Dzieci udzielają odpowiedzi, odwołując się do swojej wiedzy.

Następnie przedstawia dzieciom różne ilustracje.
Dzieci udzielają odpowiedzi a następnie wskazują, które osoby, zwierzęta, produkty żywnościowe, zjawiska atmosferyczne itp. zawierają w sobie wodę. słowna Dzieci odpowiadają na pytania. Dzieci wskazują te ilustracje, na których są zjawiska związane z wodą, argumentują swój wybór. ilustracje
10 min Osoba prowadząca zaprasza dziecko do odnalezienia kropli z cyfrą 2. Odczytuje tytuł zadania „Do czego służy woda?”. Zachęca dzieci do wypowiadania się. Następnie dzieli grupę na 7 zespołów i rozdaje koperty z puzzlami i kartki A4 oraz klej. Dzieci odpowiadają na pytanie. Składają w całość obrazki – puzzle, przyklejają na kartkach. Przedstawiają pozostałym grupom swoje ilustracje. Słowna, czynna Dzieci potrafią odpowiedzieć na pytanie. Współpracują ze sobą. Prezentują grupom swoją ilustrację. Koperty z puzzlami, klej dla każdej grupy, 7 kartek A4 (zał. nr 1)
4 min Osoba prowadząca zaprasza kolejne dziecko do odnalezienia kropli z cyfrą 3 i odczytuje zadanie „Obrońcy każdej kropli”. Wyjaśnia zasady zabawy. Dzieci bronią każdej papierowej kropli przed upadkiem na ziemię z folii malarskiej. Zachęca dzieci do poruszania folią z różnym natężeniem. Objaśnia, jak ważna jest obrona każdej kropli. Dzieci słuchają osoby prowadzącej, poruszają folią wg wskazówek prowadzącej. czyna Dzieci uświadamiają sobie konieczność obrony każdej kropli wody. Folia malarska, papierowe krople
5 min Osoba prowadząca zaprasza kolejne dziecko do odkrycia kropli z cyfrą 4 i odczytuje zadanie „Umiemy oszczędzać wodę”. Osoba prowadząca zaprasza dzieci do miejsca, gdzie umieszczone są karty „Oszczędzamy wodę”. Dzieci karty te przyniosły z domu po tygodniu ich wypełniania. Dzieci nazywają piktogramy, zastanawiają się, czy w ich domu takie metody oszczędzania wody są stosowane. Wskazują na sposoby oszczędzania wody przez siebie, porównywanie. czynna Dzieci odczytują symbole, uświadamiają sobie sposoby, możliwości oszczędzania wody. Karta „Oszczędzamy wodę”( zał. nr 2)
6 min

Osoba prowadząca zaprasza kolejne dziecko do odkrycia kropli z cyfrą 5 i odczytuje zadanie „Opowieść kaczki Mileny”.

Osoba prowadząca dzieli dzieci na dwa zespoły – kaczki i rzekę. Osoba prowadząca tłumaczy, że gdy poszczególne grupy usłyszą swoją nazwę muszą wstać. Ilustrując opowieść ilustracjami, osoba prowadząca snuje opowieść.

Podczas rozmowy na temat sposobu pomocy kaczce (zwierzętom), osoba prowadząca podkreśla znaczenie wody nie tylko dla człowieka, ale i dla zwierząt. Zaznacza, iż nasze postępowanie ma wpływ na innych i że nie możemy odbierać zwierzętom prawa do wody, która daje im dom i życie.
Dzieci uważnie słuchają, grupy wstają na sygnał – słowo, a następnie siadają. Po wysłuchaniu całej opowieści ustosunkowują się do treści i zastanawiają się, jak można pomóc kaczce i innym zwierzętom. Czynna, poglądowa Dzieci uważnie słuchają, próbują ocenić sytuację kaczki oraz znaleźć rozwiązanie, jak pomóc zwierzętom. Ilustracja kaczki Mileny i rzeki. ( zał. nr 3). Opowieść Kaczki Mileny. (Zał. nr 4)
10 min

Osoba prowadząca zaprasza kolejne dziecko do odkrycia kropli z cyfrą 6 i odczytuje zadanie „Segregujemy śmieci”.

Osoba prowadząca zaprasza dzieci w miejsce, gdzie znajdują się 4 pojemniki na śmieci w kolorze żółtym (plastik), niebieskim (papier), zielonym (szkło) i czarnym (zmieszane). Na pojemnikach znajdują się symbole poszczególnych odpadów. Nawiązuje do opowieści kaczki Mileny i do kolorowych pożeraczy śmieci, przypomina zastosowanie pojemników i zaprasza do segregacji śmieci zgromadzonych w worku.
Dzieci segregują śmieci, wrzucają je do właściwych pojemników. czynna Dzieci wiedzą do jakiego kosza wrzucić poszczególne odpady, kontrolują się nawzajem. Pojemniki na śmieci w 4 kolorach ( żółtym, zielonym, niebieskim i czarnym), odpady (na tyle dużo, aby każde dziecko mogło wrzucić co najmniej jeden odpad)
8 min Osoba prowadząca zaprasza kolejne dziecko do odkrycia kropli z cyfrą 7 i odczytuje zadanie „Opowieść z dalekich krajów”. Odczytuje ten list, wskazując na określone zdjęcia i pokazując Zambię na globusie. Dzieci uważnie słuchają, oglądają ilustracje i odnajdują na globusie Zambię. czynna, słowna Dzieci uważnie słuchają, odnoszą się do wysłuchanego tekstu poprzez określenie położenia Zambii, sposobów radzenia sobie z brakiem wody pitnej w danym kraju, stwierdzają, jakie utrudnienia wynikają z takiej sytuacji. Opowieść FaithLyuma( zał. nr 5) globus w kształcie piłki dmuchanej, baniak z wodą.
10 min Osoba prowadząca zaprasza kolejne dziecko do odkrycia kropli z cyfrą 7 i odczytuje zadanie „Nosimy wodę”.
Poleca dzieciom przenoszenie butelek w wyznaczone miejsce.
Dzieci przenoszą butelki, odczuwając ich ciężar. czynna Dzieci uświadamiają sobie wartość każdej kropli wody i poczucie odpowiedzialności za każdy swój ruch, uczą się współpracować. 5- litrowe butelki z wodą
5 min Osoba prowadząca zaprasza dzieci do kręgu. Siedząc w kole, podsumowuje zabawę, podkreślając, iż w krainie „Prawo do wody” woda pitna jest bardzo cennym darem, o który musimy dbać i starać się, aby każdy mógł z niej korzystać. Taka kraina powinna być w każdym domu i przedszkolu, szkole… Przypomina, iż przez codzienne zachowania wpływamy na ilość i jakość wody. Przekazuje dzieciom symboliczny kubeczek z wodą, który wszyscy przekazują sobie z ręki do ręki. Następnie rozdaje dzieciom odznaki „Obrońców wody” Dzieci przekazują sobie kubek z wodą, wyciszają się. czynna, słowna Dzieci uświadamiają sobie, że symboliczna kraina powinna istnieć na całym świecie, porządkują zdobyte informacje. Kubek z wodą, odznaki „Obrońca wody” dla każdego dziecka.
      

Załączniki

  • Koperty z puzzlami – ilustracje do pocięcia (zał. nr 1)
  • Karta oszczędzania wody ( zał. nr 2)
  • Ilustracja kaczki Mileny i rzeki. ( zał. nr 3 i 4)
  • Opowieść FaithLyuma, zdjęcie, ( zał. nr 5)
  • Wzór odznaki „Obrońca wody” (zał. nr 6)

Źródła

  • Opowieść FaithLyuma
  • Ilustracje z miesięcznika „Bliżej przedszkola” wrzesień 2014 (zał. nr 1, 3)

Opracowała: Joanna Bergier, Przedszkole nr 48 we Wrocławiu

Załączniki

Załącznik nr 4

OPOWIEŚĆ KACZKI MILENY

Dzień dobry – jestem kaczka Milena. Urodziłam się jako mała kaczka nad rzeką, która była piękna i czysta. Moja mama kaczka miała jeszcze 5 małych kaczuszek, które mieszkały razem ze mną nad rzeką.

Codziennie mieszkało nam się coraz gorzej nad rzeką, bo ludzie zanieczyszczali ją różnymi przedmiotami. Rzeka stała się dla nas kaczek bardzo groźna.

Słyszałam, iż istnieją kolorowi pożeracze śmieci. Ale nie wiem co to jest. (dzieci zastanawiają, co kaczka ma na myśli). Proszę was – pomóżcie mi i innym kaczkom. Poradźcie co można zrobić, aby rzeka była czysta?